T-MobileKPNHiVodafoneTelfort

Privacy statement

De website van Monditel B.V. kunt u anoniem raadplegen. Monditel B.V. verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website.

Indien u via deze website een bestelling plaatst, vragen wij naar uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en evt. contact- en bankgegevens. Deze informatie gebruiken wij om uw bestelling uit te voeren, uw abonnement te verzorgen bij een telecomoperator (provider) en om u te informeren over voor u relevante diensten en producten van ons en onze partners.

Monditel B.V. geeft ook een elektronische nieuwsbrief uit, deze krijgt u al klant toegezonden als u zich daarvoor inschrijft. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Daarnaast wordt uw emailadres gebruikt om u te informeren over de status van uw bestelling.

Als u geen informatie buiten de elektronische nieuwsbrief wenst te ontvangen dan kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren of de toestemming voor het gebruik van uw emailadres intrekken. U kunt dit aan Monditel B.V. laten weten op verschillen manieren:

  • Per email: info@monditel.com
  • Schriftelijk: Monditel B.V. Kruisplein 23, 3014 DB Rotterdam

Op bovenstaand adres kunt u ook terecht voor vragen over het privacybeleid van Monditel B.V..

Inzagerecht

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u Monditel B.V. verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens Monditel B.V. heeft verwerkt. Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige en niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Het recht op verzet is een verzoek tot beƫindiging van het gebruik van de gegevensverwerking.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 zijn) een verzoek indienen door een brief te sturen naar Monditel B.V.. Het verzoek kunt u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis), sturen naar het hierboven vermelde adres.

Recht tot wijziging

Monditel B.V. behoudt zich het recht voor om het privacystatement te herzien. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van het privacybeleid van Monditel B.V..

Rotterdam, 22 november 2007

Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Copyright Monditel